fbpx

Geschiedenis

Onze Geschiedenis

De familie Vijfvinkel verdient al ruim 380 jaar in Barendrecht haar boterham met schoenen en leer. In de totale geschiedenis van de schoen is dit slechts een voetnoot, maar wél een hele kleurrijke en interessante. In deze tijdlijn nemen wij u mee in de historie van Vijfvinkel Schoenen.

2020-08-01

1677

De familie Vijfvinkel woont al generaties lang in Barendrecht. In een akte, gedateerd op 29 oktober 1677, wordt de erfenis verdeeld. Onder de zaken die worden nagelaten aan de Vijfvinkel-erfgenamen bevinden zich onder meer looiputten en toebehoren voor de looierij.

 

2020-08-10

1919

In 1919 kwam het pand aan de Middenbaan, toen nog Dorpsstraat, in het bezit van Izaäk Vijfvinkel, de opa van Pleun Vijfvinkel. Bij een verbouwing werd een grote kartonnen plaat gevonden met daarop geschilderd een man met een hondenkar. Op de achtergrond zie je de Dorpsstraat en de molen die daar toen nog stond. Bovenin staan twee jaartallen, 1919 en 1939, en de naam A. Vijfvinkel. Onderin staat: 'Voor alle schoenen over de molen'. 

2020-08-17

1930

In 1930 verkocht Izaäk het pand voor 6000 gulden aan Aart. Beide waren toen 'schoenhandelaar'. In november 1940 liet Aart zich inschrijven als schoenwinkelier bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder te Amsterdam, wat betekende dat hij niet langer langs de deuren ging (vandaar het jaartal 1939 op de kartonnen plaat). 

2020-08-18

1956

In 1956 wordt door Aart Vijfvinkel en Pleun Vijfvinkel een vennootschap onder firma (VOF) opgericht, genaamd Firma A. Vijfvinkel. In 1976 overlijdt Aart Vijfvinkel, waarmee het bedrijf in handen komt van Pleun Vijfvinkel.

2020-08-19

1980

In 1980 wordt Ad officieel medevennoot, hij is dan (bijna) 23 jaar. In 1998 neemt Pleun afscheid van de winkel. Niet veel later wordt Yda medevennoot en richten zij samen Vijfvinkel Schoenen CV op.

2020-08-21

2020

Na al deze eeuwen staan wij in 2020 nogsteeds klaar in onze winkel op de Middenbaan om u te helpen bij het vinden van het perfecte paar schoenen.